Projektid_old

MERIINVEST TOOTMISHOONE EHITUS
Aadress: Mullutu, Saaremaa
Valmimisaasta: 2015


KORTERELAMU EHITUS
Aadress: Pargi 1, Kuressaare
Valmimisaasta: 2015


KURESSAARE LOSSIHOOVI MÄNGUVÄLJAK
Lossipark
Valmimisaasta: 2015


KURESSAARE IDA-NIIDU LASTEAED
Fassaaditööd
Valmimisaasta: 2015


OLEREXI KURESSAARE TEENINDUSJAAMA JUURDEEHITUS JA REKONSTRUEERIMINE
Aadress: Tallinna tn 84, Kuressaare
Valmimisaasta: 2014


14-KORTERIGA KORTERELAMU EHITUS
Aadress: Merikotka 9, Kuressaare
Valmimisaasta: 2014


KURESSAARE LINNUSE LOSSIVALLIDE RESTAUREERIMINE
Aadress: Lossihoov 1, Kuressaare
Valmimisaasta: 2013


KURESSAARE AMETIKOOLI TEENINDUSERIALADE RUUMIDE REKONSTRUEERIMINE
Aadress: Kohtu tn.22, Kuressaare
Valmimisaasta: 2013


PUBI „MÖNUS VILLEM“ TREPIKOJA JUURDEEHITUS
Aadress: Tallinna tn 63B, Kuressaare
Valmimisaasta: 2013


UNIMÄE VEEPUHASTUSJAAMA BETOONIST VEERESERVUAARIDE RAJAMINE JA OLEMASOLEVA TEENINDUSHOONE REKONSTRUEERIMINE
Aadress: Unimäe , Kaarma vald
Valmimisaasta: 2012


SAAREMAA TEADUS- JA HUVIKOOLI KESKKONNAHARIDUSE KESKUSE EHITUSTÖÖD
Aadress: Hariduse 13, Kuressaare
Valmimisaasta: 2012


KURESSAARE PIIRIVALVEKORDONI HOONE BETOONIST TULETÕRJEVEEMAHUTI RAJAMINE
Aadress: Roomassaare tee 1, Kuressaare
Valmimisaasta: 2012